Членове

Съвет на Гаранционния фонд на основание чл. 534 от Кодекса за застраховането:

 

ЗАД "Алианц България"
София 1000, бул. „Княз Дондуков" № 59
тел.: +359 /2/ 930 25 00
web site: http://www.allianz.bg/


ЗАД "Алианц България Живот"
София 1000, бул. Дондуков № 59
тел.: /+359 2/988 87 66
факс: /+359 2/988 87 66
e-mail:   Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Web site: http://www.allianz.bg/


ЗАД "Армеец" АД
София 1000, ул. „Стефан Караджа" № 2
тел.: /+359 2/8119100
факс: /+359 2/8119103
e-mail:   Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
web site: http://www.armeec.bg/


ЗЕАД „ЦКБ Живот" ЕАД

гр. София, ул. „Стефан Караджа" № 2
тел.: /+ 359 2/ 815 48 00
факс: /+ 359 2/ 815 48 33
e-mail:  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
web site: www.ccb-life.bg


ЗАД "Булстрад Виена Иншурънс Груп"
София 1000, пл. „Позитано" № 5
тел.: /+359 2/9856 610
факс: /+359 2/9856 103
e-mail:   Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
web site: http://www.bulstrad.bg/


ЗЕАД "Булстрад Живот Виена Иншурънс Груп" ЕАД
София 1000, ул. Света София № 6
тел.: /+359 2/915 30 10
факс: /+359 2/915 30 50
e-mail:   Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
web site: http://www.bulstradlife.bg/


ЗД "Бул Инс" АД
София, ул. "Лавеле" № 19
тел.: /+359 2/ 935 98 88
факс:/+359 2/980 49 92

91981602, 91981845
e-mail Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

web site: http://www.bulins.com/


ЗК "УНИКА" АД
София 1612, ул. "Юнак" 11-13 (ъгъла с бул. "България")
тел.: /+359 2/9156 333
факс: /+359 2/9156 300
e-mail:   Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. ;

web site: http://www.uniqa.bg/


ЗД "Уника Живот" АД
София 1612, ул. "Юнак" 11-13 (ъгъла с бул. "България")
тел.: +359 /2/9156 333
факс: /+359 2/9156 300
e-mail:   Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
web site: http://www.uniqa.bg/


"Групама Застраховане" ЕАД
София 1124, бул. „Цариградско шосе" 47А, блок „В", ет 3
тел.: /+359 2/ 915 88 88
факс: /+359 2/ 915 88 99
e-mail:   Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
web site: http://www.groupama.bg


"Групама Животозастраховане" ЕАД
София 1124, бул. „Цариградско шосе" 47А, блок „В", ет 3
тел.: /+359 2/ 915 88 88
факс: /+359 2/ 915 88 99
е-mail:   Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
web site: http://www.groupama.bg


"ДЗИ-Общо застраховане" ЕАД
София 1000, ул. „Бенковски" № 3
тел.: /+359 2/981 57 99
Факс: /+359 2/980 19 18
e-mail:   Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
web site: http://www.dzi.bg/


"ДЗИ - Животозастраховане" ЕАД
София 1000, бул. „Цар Освободител" № 6
тел.: +359 /2/ 9815799
e-mail:   Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
web site: http://www.dzi.bg/


ЗД "Евроинс" АД
София 1592, бул. „Христофор Колумб" №43
тел.: /+359 2/965 15 25
факс: /+359 2/965 15 26
e-mail:   Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
web site: http://www.euroins.bg


ЗД "Евроинс Живот" ЕАД
София 1592, бул. „Христофор Колумб" №43
тел.: 0700 89 039

e-mail:   Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
web site: http://www.euroins.bg


ЗАД "Енергия" АД
София 1000, бул. „Княз Ал. Дондуков" № 33
тел.: /+359 2/981 41 81
Факс: /+359 2/986 09 04
e-mail:   Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
web site: http://www.energy.bg


ЗК "Лев инс" АД
София 1407, бул. "Черни връх" № 51Д
тел.: /+359 2/0800 15 133
факс: /+359 2/952 24 81
e-mail:   Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
web site: http://www.lev-ins.com


„Животозастрахователен институт" АД

София 1407, бул. "Черни връх" № 51Д
тел.: /+359 2/0800 15 133
факс: /+359 2/952 24 81
e-mail:   Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Web site: http://www.jzibg.com/


ЗАД "ОЗК Застраховане" АД
София 1000, ул. „Света София" № 7
тел.: /+359 2/981 31 22
факс: /+359 2/981 43 51
e-mail:   Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
web site: http://www.ozk.bg


"Дженерали Застраховане" АД
София 1504, бул. "Княз Ал. Дондуков" 68
тел. /+359 2/9267 441
факс: /+359 2/9267 441
e-mail:  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
web site: http://www.generali.bg


"Застрахователно дружество ЕИГ Ре" АД
София 1592, бул. "Христофор Колумб" 43


ЗК "Олимпик - клон България" КЧТ
София 1404, бул. "Гоце Делчев" 142-142А
тел:   02/90 209 00
факс: 02/94 331 75
e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
web site: http://www.olympicins.eu


"ЗАД ДаллБогг: Живот и здраве" АД
София, 1172, бул. Г. М. Димитров 1
тел.: 0 700 16 406
факс: +359 /2/ 9603703
e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

web site: http://dallbogg.com


ЗАД „Асет Иншурънс" АД

София 1303, ул. „Шар планина" 33
тел.:  0700 12 077; +359 2/ 904 77 00, /+359 2/ 904 77 55
e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
web site: http://dallbogg.com


ЗД „Съгласие" АД

София 1309
бул. "Тодор Александров" № 141
тел./+359 2/816 45 46
E-mail:  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Web site: http://www.saglasie.bg


ЖЗК „Съгласие" ЕАД

София 1309
бул. "Тодор Александров" № 141
тел./+359 2/816 45 46
E-mail:  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Web site: http://www.saglasielife.bg


„Граве България Животозастраховане" EАД

София 1612, бул.
Цар Борис ІІІ №1, ет. 5
тел.: /+359 2/ 9811365,9806358,9890044
/+359 2/ 9890034
E-mail:  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Web site: http://www.grawe.bg

 


"ОББ - МетЛайф Животозастрахователно Дружество" АД

София 1404, бул. България 51Б, ет. 6
тел.: 0700 13 333
E-mail:  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Web site: http://www.ubb-metlife.bg


ЗАД „Сожелайф България" АД

София 1303, ул."Осогово" 38-40
сграда Кристал, етаж 4
Тел: 0700 15 889
E-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Web site: http://www.sogelife.bg