Открива се процедура за закупуване на технически, информационни и комуникационни средства по чл. 560 от Кодекса за застраховането. 2018 г.

Открива се процедура за закупуване на технически, информационни и комуникационни средства по чл. 560 от Кодекс за застраховане.

Срокът на процедурата започва да тече, считано от 08.10.2018 г.

Обособените позиции включват предоставяне на технически и програмни средства. Всички активи следва да бъдат нови, неизползвани и да не са спрени от производството.

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ:

Описание

Брой

Закупуване и доставка на анализатори Draeger Drug Test 5000 за проверка на употребата на наркотични вещества от водачите на МПС

28

Спецификацията може да бъде изтеглена ТУК .

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ:

Описание

Брой

Закупуване и доставка на мобилни принтери за монтиране в служебни МПС на МВР, необходими за отпечатването на административни документи. Комплекта следва да включва принтер, адаптор за захранване, чанта за пренос и обезопасяване, стойка за монтаж и зареждане в МПС, 7 бр. термо хартия

102

Спецификацията може да бъде изтеглена ТУК.

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ:

Описание

Брой

Закупуване и доставка на РСОД с двугодишна гаранция. Комплекта следва да включва, адаптор за захранване 12.5 V, клавиатура и калъф за обезопасяване.

85

Спецификацията може да бъде изтеглена ТУК.

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ:

Описание

Брой

Закупуване и доставка на работни станции (компютърни конфигурации) с двугодишна гаранция

182

Спецификацията може да бъде изтеглена ТУК.

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ:

Описание

Брой

Закупуване и доставка на мобилни работни станции (компютърни конфигурации) с двугодишна гаранция, и възможност за мобилна свързаност

5

Спецификацията може да бъде изтеглена ТУК.

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ:

Описание

Брой

Закупуване и доставка на технически средства за нанасяне на VIN номер, при възстановяване и при поставяне на служебен номер на ПС отнети в полза на държавата

6

Спецификацията може да бъде изтеглена ТУК.

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ:

Описание

Брой

Закупуване, доставка, изграждане и инсталация на две системи за средна скорост, включващи 4 (четири) бр. камери

2

Спецификацията може да бъде изтеглена ТУК.

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ:

Описание

Брой

Закупуване, доставка и монтаж на стойки за закрепване на РСОД в патрулни автомобили модел KIA CEE'D (2015г.)

260

Спецификацията може да бъде изтеглена ТУК.

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ:

Описание

Брой

Закупуване и доставка на специализирани компютърни станции за системни администратори в ДКИС-МВР

12

Спецификацията може да бъде изтеглена ТУК.

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ:

Описание

Брой

Закупуване, доставка и инсталация на техническо средство за подобряване на бързодействието и резервиране на данни

1

Спецификацията може да бъде изтеглена ТУК.

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ:

Описание

Брой

Закупуване и доставка на потребителски лицензи за развитие на аналитичната дейност

16

Спецификацията може да бъде изтеглена ТУК.

 

Общи изисквания за участие, изпълнението на които се удостоверява чрез представянето на съответните документи:

1. Данни за лицето, което прави предложението и кратко изложение за дейността му;

2. Списък на изпълнените аналогични доставки или услуги за последните три години, придружен с удостоверения за добро изпълнение. Списъкът може да съдържа предмет на доставката/услугата, дата или период на извършване, получател;

3. Техническо предложение за изпълнение на изискванията към предмета;

4. Сертификати за качество на предлаганите активи (ако е приложимо);

5. Ценово предложение(представя се в отделно в запечатан плик);

6. Проект на договор за доставка на активите или изпълнение на услугите;

7. Документи изискуеми в техническите спецификации;

8. Участието следва да е обособено по отделни позиции, като може да се участва в повече от една позиция.

Срок за изпълнение на поръчката:

Един месец от сключването на договора или при конкретни случаи съгласно условията, уговорени в договора.

Срок за подаване на оферти:

Офертите се подават в деловодството на Гаранционен  фонд до 17:00 ч. на 19.10.2018 г. Ценовото предложение се представя отделно в запечатан плик.

Място за подаване на оферти:

Деловодството на Гаранционен фонд, находящо се на ул. „Граф Игнатиев“ № 2, ет. 1.

Критерии за оценка на офертите

Изборът на доставчици е на базата на съответствието на офертата с определена техническа спецификация и оптимална цена.

Лице за контакт:

Делян Делчев, тел. 980 30 49, е-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Информация за полици на „Застрахователна компания Олимпик - клон България“ КЧТ

Превозните средства, които са имали активна полица по задължителна застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите в ЗК „Олимпик-клон България“ КЧТ, изтичаща след 17 август 2018 г., и за които вече има сключена нова (към 14 часа днес, 27.08.2018г.) са 130 785 бр.

Прочети още...

Информация за полици на „Застрахователна компания Олимпик - клон България“ КЧТ

Превозните средства, които са имали активна полица по задължителна застраховка  „Гражданска отговорност“ на автомобилистите в ЗК „Олимпик-клон България“  КЧТ, изтичаща след 17 август 2018 г.,  и за които вече има сключена нова (към 14 часа днес, 24.08.2018г.) са 123 612 бр.

Прочети още...

Информация за полици на „Застрахователна компания Олимпик - клон България“ КЧТ

Броят на полиците по Задължителна застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите, сключени с клона на “Олимпик“, които са подадени за прекратяване във връзка с публикацията за назначаването на ликвидатор на застрахователя в официален вестник на Република Кипър са 197 694 бр.


Превозните средства, които са имали активна полица в „Олимпик“, изтичаща след 17 август 2018 г., и за които вече има сключена нова (към 13 часа днес, 23.08.2018г.) са 115 858 бр.

Прочети още...

Информация относно сключване на полици във връзка с отнетия лиценз на Застрахователна компания Олимпик АД

По отношение на полиците на Застрахователна компания Олимпик АД в ЕИСОУКР вече е осигурена техническа възможност за сключване на нови полици от застрахователите.

За да може да бъде сключена полица, периодът на покритие трябва да е от 18.08.2018 г. (събота) от 00:00 ч.