Планирано системно обнояване на ЕИСОУКР и системата ще бъде спирана както следва:

 

  • На 14.07.2017 г. от 20:00 до 01:00 на 15.07.2017 г. (извънреден прозорец до 5 часа общо )
  • На 15.07.2017 г. от 19:00 до 24:00  - (прозорец до 5 часа общо  за регулярна профилактика )

Открива се процедура за закупуване на технически, информационни и комуникационни средства по чл. 560 от Кодекса за застраховането.

Срокът по процедурата започва да тече, считано от 14.07.2017 г.

Обособените позиции включват предоставянето на технически и програмни средства. Всички активи следва да са нови, неупотребявани и да не са спрени от производство.

Прочети още...

Във връзка с открита процедура по избор на консултант с международен опит в оценката на риска и актюерството за изготвяне на единни изисквания за система бонус-малус при сключването на застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите в РБ.

Уведомяваме Ви, че Комисията, след извършване на оценка за изпълнението на изискванията към кандидатите, на база представените от тях документи и ценови предложения, избра “Ърнст и Янг Бизнес Адвайзори Сълушънс“, Гърция за консултант с международен опит в оценката на риска и актюерството за изготвяне на единни изисквания за система бонус-малус при сключването на застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите в РБ.