Във връзка с открита процедура по избор на консултант с международен опит в оценката на риска и актюерството за изготвяне на единни изисквания за система бонус-малус при сключването на застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите в РБ.

Уведомяваме Ви, че Комисията, след извършване на оценка за изпълнението на изискванията към кандидатите, на база представените от тях документи и ценови предложения, избра “Ърнст и Янг Бизнес Адвайзори Сълушънс“, Гърция за консултант с международен опит в оценката на риска и актюерството за изготвяне на единни изисквания за система бонус-малус при сключването на застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите в РБ.

Открива се процедура за закупуване на технически, информационни и комуникационни средства по чл. 560, ал. 1 и ал. 2 от Кодекса за застраховането, обособени в позиция ЛОТ 3.

Срокът по процедурата започва да тече, считано от 24 ноември 2016 г.

Стоките по обособената позиция следва да са нови, неупотребявани и да не са спрени от производство.

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ/ ЛОТ 3

Закупуване и доставка на 275 комплекта мобилни принтери за монтиране в служебни МПС на МВР, необходими за отпечатването на административни документи. Комплектът включва принтер и всички аксесоари, необходими за работата му, като: захранващи кабели, кабели за връзка, адаптор за захранване, 7 бр. термохартиени ролки и стойка за монтиране в автомобил.

Спецификацията може да бъде изтеглена ТУК.

Прочети още...

Във връзка с постъпили въпроси представяме следната допълнителна информация във връзка с откритата процедура за избор на консултант с международен опит в оценката на риска и актюерството.

При определяне на единните изисквания към системата бонус-малус при сключването на застраховка „Гражданска отговорност“ могат да се използват наличните данни в МВР и в ГФ.

Гаранционният фонд разполага с информация за всички регистрирани МПС на територията на Република България, включваща както технически данни за превозното средство, така и информация за собственика му, съгласно свидетелството за регистрация. Също така е налична информация и за всички възникнали ПТП в периода от 2010 година до момента. Налични са и данни, свързани с участниците в събитието (МПС и водачи), пострадалите лица и причинените имуществени вреди.

МВР разполага с данни за МПС и водачи, участвали в ПТП, както и за извършените нарушения на Закона за движение по пътищата, довели до причиняването на ПТП.

Информацията е на български език.

Открива се процедура за закупуване на технически, информационни и комуникационни средства по чл. 560, ал. 1 и ал. 2от Кодекса за застраховането.

Открива се процедура за закупуване на технически, информационни и комуникационни  средства по чл. 560, ал. 1 и ал. 2от Кодекса за застраховането.

Прочети още...

Гаранционният фонд открива процедура по избор на консултант с международен опит в оценката на риска и актюерството за изготвяне на единни изисквания за система бонус-малус при сключването на застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите в РБ.

Във връзка с разпоредбите на чл. 490, ал. 5 от Кодекса за застраховането и § 16 от Преходните и заключителните разпоредби на Кодекса за застраховането, Гаранционният фонд открива процедура по избор на консултант с международен опит в оценката на риска и актюерството за изготвяне на единни изисквания за система бонус-малус при сключването на застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите в Република България.

Наемането на консултант с международен опит в оценката на риска и актюерството е законово предвиден ангажимент на Гаранционния фонд.

Изпълнението на този проект е свързано с техническото и експертно обезпечаване на подготовката и приемането на наредба на Комисията за финансов надзор, министъра на вътрешните работи и министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията.

Срокът за представяне на оферти е определен на 1 месец от публикуването на поканата на страницата на Гаранционния фонд в Интернет и изтича на 23.11.2016 г.

Прочети още...