ПРАВИЛНИК за устройството и дейността на Гаранционния фонд

ПРАВИЛНИК за устройството и дейността на Гаранционния фонд. С Решение № 63-П от 16.08.2006 г. Комисията за финансов надзор прие промени в Правилника за устройството и дейността на Гаранционния фонд, които са публикувани в Държавен вестник, бр. 6 от 23.01.2009 г. Актуалният текст на правилника можете да намерите в раздел

Нормативна уредба.