ЕИСОУКР в „ИТ Проект 2011“ - част от икономиката на интелигентните градове

 Единната информационна система за оценка, управление и контрол на риска, в т.ч. за издаване на електронни полици (ЕИСОУКР), е в челната тройка в конкурса „ИТ Проект 2011", категория "ИТ проект в корпоративния сектор". Организатор на конкурса е вестник Computerworld България с подкрепата на Банка ДСК. Системата е реализирана от българска софтуерна компания Мусала Софт за нуждите на Гаранционния фонд, България.

 

none

 

 Представителите на тримата отличени в категория "Корпоративен сектор&quot" - Христо Алексиев, заместник генерален директор "Стратегия и администрация" на ДП "НКЖИ" (представител на проекта подгласник), Калин Кокошаров, изпълнителен директор на "Йелоу 333" (представител на проекта победител) и Донка Тилева, ръководител "Информационен център" в Гаранционния фонд (представител на проекта подгласник).

 

Системата за електронни полици на Гаранционен фонд - ЕИСОУКР получи за 6-месечната си история още наградата на БАИТ в категория „Бизнес иновативност" и международната "Diskobolos" - за успешно технологично решение, което променя облика на бизнеса и има високо-стойностен икономически ефект.

ЕИСОУКР стартира на 1 юни 2011г. без нито един ден закъснение спрямо планираните срокове. За периода до края на годината през нея са издадени 1 722 148 застрахователни полици, достъпността на системата е 99.996 %, а пазарът на застраховки гражданска отговорност в България се увеличава с 10% като с това инвестицията от 3,5 милиона лева се изплаща за шест месеца.

Наградите "ИТ Проект" ежегодно отличават ИТ решения с висока обществена значимост, с внедрени гъвкави иновативни технологии, с комплексност и с всеобхватни инвестиции. На събитието по награждаването присъства зам.-министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията Валери Борисов, който дефинира печелившите проекти като „част от икономиката на интелигентните градове, които се стремим да изградим".

„Качество, Ефективност, Иновация – това са ключовите думи, с които ЕИСОУКР отговаря на нуждите на застрахователи, на държавата, на потребители и най-вече на европейските императиви." – сподели при получаването на наградата Донка Тилева, Ръководител „Информационен център", Гаранционен фонд.