Единната информационна система за оценка управление и контрол на риска няма да работи в петък (14.08.2015г.) от 20.00 до 23.59 часа.

Във връзка със стартиране на промени в Единната информационна система за оценка управление и контрол на риска (ЕИСОУКР), произтичащи от предвидени нови функционалности, изисквани от Наредба № 49, системата няма да работи в петък (14.08.2015г.) от 20.00 до 23.59 часа.

Това означава, че в този период няма да могат за бъдат издавани и прекратявани полици по Задължителна застраховка „Гражданска отговорност" на автомобилистите и „Злополука" на пътниците в средствата за обществен превоз.