Във връзка с постъпили въпроси представяме следната допълнителна информация във връзка с откритата процедура за избор на консултант с международен опит в оценката на риска и актюерството.

При определяне на единните изисквания към системата бонус-малус при сключването на застраховка „Гражданска отговорност“ могат да се използват наличните данни в МВР и в ГФ.

Гаранционният фонд разполага с информация за всички регистрирани МПС на територията на Република България, включваща както технически данни за превозното средство, така и информация за собственика му, съгласно свидетелството за регистрация. Също така е налична информация и за всички възникнали ПТП в периода от 2010 година до момента. Налични са и данни, свързани с участниците в събитието (МПС и водачи), пострадалите лица и причинените имуществени вреди.

МВР разполага с данни за МПС и водачи, участвали в ПТП, както и за извършените нарушения на Закона за движение по пътищата, довели до причиняването на ПТП.

Информацията е на български език.