Открива се процедура за закупуване на технически, информационни и комуникационни средства по чл. 560 от Кодекса за застраховането.

Срокът по процедурата започва да тече, считано от 14.07.2017 г.

Обособените позиции включват предоставянето на технически и програмни средства. Всички активи следва да са нови, неупотребявани и да не са спрени от производство.

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ:

Описание Брой
Развитие на АИС „Пътна полиция", чрез закупуване и доставка на РСОД - таблетни устройства с двугодишна гаранция. 120

Спецификацията може да бъде изтеглена ТУК.

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ:

Описание Брой
Закупуване и доставка на работни станции (компютърни конфигурации) с двугодишна гаранция. 113

Спецификацията може да бъде изтеглена ТУК.

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ:

Описание Брой
Закупуване на технически средства за нанасяне на VIN номер при възстановяване и при поставяне на служебен номер на ПС отнети в полза на държавата 28

Спецификацията може да бъде изтеглена ТУК.

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ:

Описание Брой
Закупуване на ламинатори за пунктовете за регистрация на ПС при СДВР и ОДМВР 15

Спецификацията може да бъде изтеглена ТУК.

 

Общи изисквания за участие, изпълнението на които се удостоверява чрез представянето на съответните документи:

1. Данни за лицето, което прави предложението и описание на дейността му.

2. Участието следва да е обособено по отделни позиции, като може да се участва в повече от една позиция.

3. Референции за изпълнение на аналогични доставки/поръчки от последните 3 години.

4. Техническо предложение за изпълнение на изискванията към обекта.

5. Сертификати за качество на предлаганите активи.

6. Ценово предложение (оферта)

7. Проект на договор за доставка на активите, с посочване на срок за доставка, гаранционен срок и време за отстраняване на възникнали проблеми.

Срок за изпълнение на поръчката:

Един месец от сключването на договора или при конкретни случаи съгласно условията, уговорени в договора.

Срок за подаване на оферти:

Офертите се подават в деловодството на Гаранционен фонд до 17:00 ч. на 04.08.2017 г. Ценовото предложение се представя отделно в запечатан плик.

Място за подаване на оферти:

Деловодството на Гаранционен фонд, находящо се на ул. „Граф Игнатиев" № 2, ет. 1.

Критерии за оценка на офертите

Изборът на доставчици е на база съответствие на оферираното с техническата спецификация и оптимална цена.

Лице за контакт:

Делян Делчев, тел. 980 30 49, е-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.