Застрахователни обезщетения на Застрахователна компания Олимпик

Във връзка с информация, оповестена в медии, свързана с изплащане на застрахователни обезщетения на Застрахователна компания Олимпик, чрез нейния клон в България, уведомяваме всички заинтересовани страни следното:
 
Съгласно Кодекса за застраховането Българският гаранционен фонд не покрива (не гарантира) дейността на застрахователи от други държави от ЕС, които извършват дейност в България при правото на установяване. ЗК Олимпик (чрез клона си в България) извършва дейност именно при правото на установяване, съответно Гаранционният фонд не изплаща обезщетения вместо този застраховател, който е със седалище в Кипър.
 
В тази връзка по въпроси за изплащане на обезщетения следва заинтересованите страни да се обръщат към определения ликвидатор на компанията. Информация, за което би следвало да се получава от офиса на клона на Олимпик в България.