Сключване на полици във връзка с отнетия лиценз на Застрахователна компания Олимпик АД

Във връзка с информацията, публикувана на страницата в Интернет на Застрахователна компания Олимпик АД относно прекратяване на всички действащи полици на дружеството Ви уведомяваме, че от страна на Гаранционния фонд са предприети действия по осигуряване на техническа възможност в ЕИСОУКР за сключване на нови полици от застрахователите.


Периодът на покритие по новите полици ще бъде 00:01 ч. на 18.08.2018 г. и своевременно ще Ви информираме за изпълнената реализация в ЕИСОУКР.