Открива се процедура за закупуване на технически, информационни и комуникационни средства по чл. 560 от Кодекса за застраховането. 2018 г.

Открива се процедура за закупуване на технически, информационни и комуникационни средства по чл. 560 от Кодекс за застраховане.

Срокът на процедурата започва да тече, считано от 08.10.2018 г.

Обособените позиции включват предоставяне на технически и програмни средства. Всички активи следва да бъдат нови, неизползвани и не са спрени от производството.

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ:

Описание

Брой

Закупуване и доставка на мобилни принтери за монтиране в служебни МПС на МВР, необходими за отпечатване на административни документи. Комплекта трябва да включва принтер, адаптор за захранване, чанта за пренос и обезопасяване, поставка за монтаж и зареждане в МПС, 7 бр. термо хартия

102

Спецификацията може да бъде изтеглена ТУК .

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ:

Описание

Брой

Закупуване и доставка на технически средства за подаване на VIN номер, при възстановяване и при поставяне на служебен номер на ПС, отнети в полза на държавата

6

Спецификацията може да бъде изтеглена ТУК .

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ:

Описание

Брой

Закупуване, доставка и монтаж на стойки за закрепване на РСОД в патрулни автомобили модел KIA CEE'D (2015г.)

260

Спецификацията може да бъде изтеглена ТУК .

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ:

Описание

Брой

Закупуване и доставка на специализирани компютърни станции за системни администратори в ДКИС-МВР

12

Спецификацията може да бъде изтеглена ТУК .

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ:

Описание

Брой

Закупуване, доставка и инсталиране на технически средства за подобряване на ускорението и резервирането на данни

1

Спецификацията може да бъде изтеглена ТУК .

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ:

Описание

Брой

Закупуване и доставка на потребителски лицензи за развитие на аналитичната дейност

16

Спецификацията може да бъде изтеглена ТУК .

 

Общи изисквания за участие, чието изпълнение се удостоверява чрез представянето на съответните документи:

1. Данни за лицето, което прави предложението и кратко изложение за дейността му;

2. Списък на изпълнените аналогични доставки или услуги за последните три години, придружени от удостоверения за добро изпълнение. Списъкът може да съдържа предмет на доставката / услугата, дата или период на изпълнение, получател;

3. Техническо предложение за изпълнение на изискванията към предмета;

4. Сертификати за качество на предлаганите активи (ако е приложимо);

5. Ценово предложение ( представя се отделно в запечатан плик );

6. Проект на договор за доставка на активите или изпълнението на услугите;

7. Документи изискуеми в техническите спецификации;

8. Участието следва да бъде обособено по отделни позиции, като може да участва в повече от една позиция.

Срок за изпълнение на поръчката:

Осъществяването на договора или сключването на договор или при конкретни случаи съгласно условията, договорени в договора.

Срок за подаване на оферти:

Офертите се подават в деловодството на Гаранционния фонд до 17:00 часа. на 26.10.2018 г. Ценовото предложение се представя отделно в запечатан плик.

Място за подаване на оферти:

Деловодството на Гаранционен фонд, находящо се на ул. "Граф Игнатиев" № 2, ет. 1.

Критерии за оценка на офертите

Изборът на доставчици е въз основа на съответствието на предложението с определена техническа спецификация и оптимална цена.

Лице за контакт:

Делян Делчев, тел. 980 30 49, е-mail: d.delchev@gfund.bg

Открива се процедура за закупуване на технически, информационни и комуникационни средства по чл. 560 от Кодекс за застраховане.

Срокът на процедурата започва да тече, считано от 08.10.2018 г.

Обособените позиции включват предоставяне на технически и програмни средства. Всички активи следва да бъдат нови, неизползвани и не са спрени от производството.

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ:

Описание

Брой

Закупуване и доставка на мобилни принтери за монтиране в служебни МПС на МВР, необходими за отпечатване на административни документи. Комплекта трябва да включва принтер, адаптор за захранване, чанта за пренос и обезопасяване, поставка за монтаж и зареждане в МПС, 7 бр. термо хартия

102

Спецификацията може да бъде изтеглена ТУК .

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ:

Описание

Брой

Закупуване и доставка на технически средства за подаване на VIN номер, при възстановяване и при поставяне на служебен номер на ПС, отнети в полза на държавата

6

Спецификацията може да бъде изтеглена ТУК .

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ:

Описание

Брой

Закупуване, доставка и монтаж на стойки за закрепване на РСОД в патрулни автомобили модел KIA CEE'D (2015г.)

260

Спецификацията може да бъде изтеглена ТУК .

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ:

Описание

Брой

Закупуване и доставка на специализирани компютърни станции за системни администратори в ДКИС-МВР

12

Спецификацията може да бъде изтеглена ТУК .

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ:

Описание

Брой

Закупуване, доставка и инсталиране на технически средства за подобряване на ускорението и резервирането на данни

1

Спецификацията може да бъде изтеглена ТУК .

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ:

Описание

Брой

Закупуване и доставка на потребителски лицензи за развитие на аналитичната дейност

16

Спецификацията може да бъде изтеглена ТУК .

 

Общи изисквания за участие, чието изпълнение се удостоверява чрез представянето на съответните документи:

1. Данни за лицето, което прави предложението и кратко изложение за дейността му;

2. Списък на изпълнените аналогични доставки или услуги за последните три години, придружени от удостоверения за добро изпълнение. Списъкът може да съдържа предмет на доставката / услугата, дата или период на изпълнение, получател;

3. Техническо предложение за изпълнение на изискванията към предмета;

4. Сертификати за качество на предлаганите активи (ако е приложимо);

5. Ценово предложение ( представя се отделно в запечатан плик );

6. Проект на договор за доставка на активите или изпълнението на услугите;

7. Документи изискуеми в техническите спецификации;

8. Участието следва да бъде обособено по отделни позиции, като може да участва в повече от една позиция.

Срок за изпълнение на поръчката:

Осъществяването на договора или сключването на договор или при конкретни случаи съгласно условията, договорени в договора.

Срок за подаване на оферти:

Офертите се подават в деловодството на Гаранционния фонд до 17:00 часа. на 26.10.2018 г. Ценовото предложение се представя отделно в запечатан плик.

Място за подаване на оферти:

Деловодството на Гаранционен фонд, находящо се на ул. "Граф Игнатиев" № 2, ет. 1.

Критерии за оценка на офертите

Изборът на доставчици е въз основа на съответствието на предложението с определена техническа спецификация и оптимална цена.

Лице за контакт:

Делян Делчев, тел. 980 30 49, е-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.