Открива се процедура за закупуване на технически, информационни и комуникационни средства по чл. 560 от Кодекса за застраховането. 2018 г. т.2

Открива се процедура за закупуване на технически, информационни и комуникационни средства по чл. 560 от Кодекса за застраховането.

Срокът по процедурата започва да тече, считано от 24.10.2018 г.

Обособените позиции включват предоставянето на технически и програмни средства. Всички активи следва да са нови, неупотребявани и да не са спрени от производство.

РАЗВИТИЕ НА АИС АНД и АИС ПП

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ:АИС АНД и ПТП -Бонус-Малус.

Спецификацията може да бъде изтеглена ТУК.

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ: АИС АНД - ЗППАМ юридически лица.

Спецификацията може да бъде изтеглена ТУК.

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ: АИС АНД - възобновяване на производство по ЗАНН.

Спецификацията може да бъде изтеглена ТУК.

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ: АИС АНД - изтичане по давност на документи.

Спецификацията може да бъде изтеглена ТУК.

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ: АИС АНД - обработка на фишове за чужденци - генериране на писма за фишове на чужденци на няколко езика и регистрация в деловодната система на МВР.

Спецификацията може да бъде изтеглена ТУК.

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ: ПТП - издаване на актове и фишове директно от мобилно приложение за регистрация на ПТП.

Спецификацията може да бъде изтеглена ТУК.

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ: ПТП - „Офлайн режим" за работа на мобилното приложени за регистриране на ПТП.

Спецификацията може да бъде изтеглена ТУК.

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ: ПТП и ПК - доработки на АИС ПП, на база събрана обратна информация от служители на СДВР и ОДМВР.

Спецификацията може да бъде изтеглена ТУК.

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ: ПТП - доработки на АИС ПП, на база събрана обратна информация от служители на СДВР и ОДМВР (приключване на ПТП и карта за ПТП през мобилно приложение).

Спецификацията може да бъде изтеглена ТУК.

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ: ПК - автоматично генериране на електронен бланков номер при издаване на АУАН и фиш през мобилно приложение на АИС ПП, добавяне на серия номер.

Спецификацията може да бъде изтеглена ТУК.

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ: АИС АНД, ПТП и ПК - централизирано решение за управление и следене на логове на системи АИС ПП и АИС АНД.

Спецификацията може да бъде изтеглена ТУК.

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ: АИС АНД - Процес за управление на присъди и следене на срокове и статуси в АИС АНД, разпечатване насъпроводителни документи, справочна дейност.

Спецификацията може да бъде изтеглена ТУК.

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ: АИС АНД - Създаване на функционалност за извършване на автоматична проверка за наличие на валидна задължителна застраховка „Гражданска отговорност" на автомобилистите, при издаване на електронен фиш серия „К", с възможност за издаване на електронен фиш серия „Г".

Спецификацията може да бъде изтеглена ТУК.

Общи изисквания за участие, изпълнението на които се удостоверява чрез представянето на съответните документи:

1. Данни за лицето, което прави предложението и кратко изложение за дейността му;

2. Списък на изпълнените аналогични доставки или услуги за последните три години, придружен с удостоверения за добро изпълнение. Списъкът може да съдържа предмет на доставката/услугата, дата или период на извършване, получател;

3. Техническо предложение за изпълнение на изискванията към предмета;

4. Сертификати за качество на предлаганите активи (ако е приложимо);

5. Ценово предложение(представя се в отделно в запечатан плик);

6. Проект на договор за доставка на активите или изпълнение на услугите;

7. Документи изискуеми в техническите спецификации;

8. Участието следва да е обособено по отделни позиции, като може да се участва в повече от една позиция.

Срок за изпълнение на поръчката:

Един месец от сключването на договора или при конкретни случаи съгласно условията, уговорени в договора.

Срок за подаване на оферти:

Офертите се подават в деловодството на Гаранционен фонд до 17:00 ч. на 07.11.2018 г. Ценовото предложение се представя отделно в запечатан плик.

Място за подаване на оферти:

Деловодството на Гаранционен фонд, находящо се на ул. „Граф Игнатиев“ № 2, ет. 1.

Критерии за оценка на офертите

Изборът на доставчици е на база съответствие на оферираното с техническата спецификация и оптимална цена.

Лице за контакт:

Делян Делчев, тел. 980 30 49, е-mail: d.delchev@gfund.bg

Открива се процедура за закупуване на технически, информационни и комуникационни средства по чл. 560 от Кодекса за застраховането.

Срокът по процедурата започва да тече, считано от 24.10.2018 г.

Обособените позиции включват предоставянето на технически и програмни средства. Всички активи следва да са нови, неупотребявани и да не са спрени от производство.

РАЗВИТИЕ НА АИС АНД и АИС ПП

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ:АИС АНД и ПТП -Бонус-Малус.

Спецификацията може да бъде изтеглена ТУК.

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ: АИС АНД - ЗППАМ юридически лица.

Спецификацията може да бъде изтеглена ТУК.

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ: АИС АНД - възобновяване на производство по ЗАНН.

Спецификацията може да бъде изтеглена ТУК.

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ: АИС АНД - изтичане по давност на документи.

Спецификацията може да бъде изтеглена ТУК.

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ: АИС АНД - обработка на фишове за чужденци - генериране на писма за фишове на чужденци на няколко езика и регистрация в деловодната система на МВР.

Спецификацията може да бъде изтеглена ТУК.

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ: ПТП - издаване на актове и фишове директно от мобилно приложение за регистрация на ПТП.

Спецификацията може да бъде изтеглена ТУК.

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ: ПТП - „Офлайн режим" за работа на мобилното приложени за регистриране на ПТП.

Спецификацията може да бъде изтеглена ТУК.

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ: ПТП и ПК - доработки на АИС ПП, на база събрана обратна информация от служители на СДВР и ОДМВР.

Спецификацията може да бъде изтеглена ТУК.

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ: ПТП - доработки на АИС ПП, на база събрана обратна информация от служители на СДВР и ОДМВР (приключване на ПТП и карта за ПТП през мобилно приложение).

Спецификацията може да бъде изтеглена ТУК.

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ: ПК - автоматично генериране на електронен бланков номер при издаване на АУАН и фиш през мобилно приложение на АИС ПП, добавяне на серия номер.

Спецификацията може да бъде изтеглена ТУК.

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ: АИС АНД, ПТП и ПК - централизирано решение за управление и следене на логове на системи АИС ПП и АИС АНД.

Спецификацията може да бъде изтеглена ТУК.

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ: АИС АНД - Процес за управление на присъди и следене на срокове и статуси в АИС АНД, разпечатване насъпроводителни документи, справочна дейност.

Спецификацията може да бъде изтеглена ТУК.

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ: АИС АНД - Създаване на функционалност за извършване на автоматична проверка за наличие на валидна задължителна застраховка „Гражданска отговорност" на автомобилистите, при издаване на електронен фиш серия „К", с възможност за издаване на електронен фиш серия „Г".

Спецификацията може да бъде изтеглена ТУК.

Общи изисквания за участие, изпълнението на които се удостоверява чрез представянето на съответните документи:

1. Данни за лицето, което прави предложението и кратко изложение за дейността му;

2. Списък на изпълнените аналогични доставки или услуги за последните три години, придружен с удостоверения за добро изпълнение. Списъкът може да съдържа предмет на доставката/услугата, дата или период на извършване, получател;

3. Техническо предложение за изпълнение на изискванията към предмета;

4. Сертификати за качество на предлаганите активи (ако е приложимо);

5. Ценово предложение(представя се в отделно в запечатан плик);

6. Проект на договор за доставка на активите или изпълнение на услугите;

7. Документи изискуеми в техническите спецификации;

8. Участието следва да е обособено по отделни позиции, като може да се участва в повече от една позиция.

Срок за изпълнение на поръчката:

Един месец от сключването на договора или при конкретни случаи съгласно условията, уговорени в договора.

Срок за подаване на оферти:

Офертите се подават в деловодството на Гаранционен фонд до 17:00 ч. на 07.11.2018 г. Ценовото предложение се представя отделно в запечатан плик.

Място за подаване на оферти:

Деловодството на Гаранционен фонд, находящо се на ул. „Граф Игнатиев“ № 2, ет. 1.

Критерии за оценка на офертите

Изборът на доставчици е на база съответствие на оферираното с техническата спецификация и оптимална цена.

Лице за контакт:

Делян Делчев, тел. 980 30 49, е-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.