За срока на извънредната епидемична обстановка в България по повод ситуацията с коронавирус Гаранционният фонд препоръчва на гражданите да ограничат посещенията в офиса на Гаранционния фонд и да се възползват от възможностите за дистанционна комуникация.

За целта:
 ∙ Подаването на документи, включително завеждането на щети към Гаранционния фонд, искания за справки и друг вид информация може да се извършва по електронна поща на адрес:  GF@gfund.bg. Електронните съобщения своевременно и в предвидените срокове се разглеждат и обработват, като на подателите се изпраща обратно входящ номер.
∙ При невъзможност да се използва онлайн комуникация гражданите могат да използват куриерски услуги. Създадена е организация за приемането на куриерски пратки.
∙ За извършване на огледи на увредени МПС и на друго имущество е необходимо предварително уговаряне на ден и час за огледа. Това може да бъде направено на електронна поща:  s.chalakov@gfund.bg и на моб. тел.: +359 888 047 111
Гаранционният фонд е създал необходимата организация, така че гражданите да могат да се възползват от услугите му без никакви затруднения, както в офиса, така и дистанционно, като се отчита необходимостта от разумно и отговорно поведение в периода на извънредната епидемична обстановка в страната.