Открива се процедура за закупуване на технически, информационни и комуникационни средства по чл. 560 от Кодекса за застраховането 2021.

Срокът по процедурата започва да тече, считано от 11.06.2021 г.

Обособените позиции включват предоставянето на технически и програмни средства. Всички активи следва да са нови, неупотребявани и да не са спрени от производство.

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ:

Описание

Брой

Закупуване и доставка на мобилни принтери с двугодишна гаранция за монтиране в служебни МПС на МВР, необходими за отпечатването на административни документи. Комплекта следва ла включва принтер, адаптор за захранване, чанта за пренос и обезопасяване и 7 броя ролки термо хартия.

100

Спецификацията може да бъде изтеглена ТУК.

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ:

Описание

Брой

Развитие на АИС „Пътна полиция", чрез закупуване и доставка на РСОД - таблетни устройства с двугодишна гаранция. Комплекта следва да включва, адаптор за захранване 12.5 V и калъф за обезопасяване.

110

Спецификацията може да бъде изтеглена ТУК.

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ:

Описание

Брой

Закупуване и доставка на Анализатор ..Dreger Alcotest 7510" с двугодишна гаранция за проверка употребата на алкохол от водачите на МПС.

33

Спецификацията може да бъде изтеглена ТУК.

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ:

Описание

Брой

Закупуване и доставка на Анализатори Draeger Drug Test 5000 с по 100 бр. тесткасети за всеки уред. с двугодишна гаранция за проверка употребата на наркотични вещества от водачите на МПС.

35

Спецификацията може да бъде изтеглена ТУК.

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ:

Описание

Брой

Закупуване и доставка на 100 броя камера за носене върху тялото (Body camera), комплекта следва да включва докинг станция за 1 бр. камера (USB зарядна стойка) и канален лиценз за софтуер за Body camera.

100

Спецификацията може да бъде изтеглена ТУК.

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ:

Описание

Брой

Закупуване и доставка на докинг 40 броя станции с 8 гнезда.

40

Спецификацията може да бъде изтеглена ТУК.

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ:

Описание

Брой

Закупуване и доставка на 30 броя работни станции (компютърни конфигурации).

30

Спецификацията може да бъде изтеглена ТУК.

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ:

Описание

Брой

Закупуване и доставка на стационарно-преносими технически средства за контрол на скоростта.

11

Спецификацията може да бъде изтеглена ТУК.

Общи изисквания за участие, изпълнението на които се удостоверява чрез представянето на съответните документи:

1. Данни за лицето, което прави предложението и кратко изложение за дейността му;

2. Списък на изпълнените аналогични доставки или услуги за последните три години, придружен с удостоверения за добро изпълнение. Списъкът може да съдържа предмет на доставката/услугата, дата или период на извършване, получател;

3. Техническо предложение за изпълнение на изискванията към предмета;

4. Сертификати за качество на предлаганите активи (ако е приложимо);

5. Ценово предложение(представя се в отделно в запечатан плик);

6. Проект на договор за доставка на активите или изпълнение на услугите;

7. Документи изискуеми в техническите спецификации;

8. Участието следва да е обособено по отделни позиции, като може да се участва в повече от една позиция.

Срок за изпълнение на поръчката:

Един месец от сключването на договора или при конкретни случаи съгласно условията, уговорени в договора.

Срок за подаване на оферти:

Офертите се подават в деловодството на Гаранционен фонд до 17:00 ч. на 25.06.2021 г. Ценовото предложение се представя отделно в запечатан плик.

Място за подаване на оферти:

Деловодството на Гаранционен фонд, находящо се на ул. „Граф Игнатиев“ № 2, ет. 1.

Критерии за оценка на офертите

Изборът на доставчици е на база съответствие на оферираното с техническата спецификация и оптимална цена.

Лице за контакт:

Делян Делчев, тел. 02 980 30 49, е-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.