Максим Колев е преизбран за председател на УС и изпълнителен директор на Гаранционния фонд


 

На 16 юни 2022 г. се проведе заседание Съвета на Гаранционния фонд, в чийто състав влизат всички застрахователи, задължени да правят вноски към него. Съветът преизбра Максим Колев  като председател на УС и изпълнителен директор на Гаранционния фонд с мандат от 4 години.

 

Съветът на ГФ избра нов член на Управителния съвет - Пламен Ялъмов,  „Групама застраховане“ ЕАД – който влиза на мястото на Орлин Пенев.

 

Така, съгласно решението на Съвета на ГФ  Управителният съвет е в състав:

 

  • г-н Максим Колев, председател  и изпълнителен директор

 

  • г-н Стефан Стоилков, изпълнителен директор

 

  • г-н Пламен Ялъмов

 

  • г-н Пламен Шинов

 

  • г-н Юри Копач

 

  • г-н Петър Аврамов

 

  • г-н Милен Марков