Публикуван е проект на Методика за определяне размера на обезщетенията за имуществени и неимуществени вреди вследствие на телесно увреждане на пострадало лице и на увредено лице вследствие смъртта на пострадало лице

 

На 9 август 2019 г.  Съветът на Гаранционния фонд прие проект на „Методика за определяне размера на обезщетенията за имуществени и неимуществени вреди вследствие на телесно увреждане на пострадало лице и за определяне размера на обезщетенията за имуществени и неимуществени вреди на увредено лице вследствие смъртта на пострадало лице“.

Същият ден проектът на методиката бе официално предоставен на  Комисията за финансов надзор, Министъра на здравеопазването и Министъра на труда и социалната политика. Това са институциите, на които законодателят е възложил  изготвянето на съвместна наредба за методиката.

Изготвянето на проект на методика бе възложено на Гаранционния фонд от законодателя съгласно  & 101 от Преходни и заключителни разпоредби на Кодекса за застраховането.  Това представлява първи етап в процеса на изготвяне на Наредба за утвърждаване на Методиката от отговорните институции. В Кодекса за застраховане е предвиден едногодишен срок за изготвяне и приемане на Наредба за методиката от 7 декември 2018 г. до 7 декември 2019 г. Проектът на Методика е изготвен от консултантска фирма, избрана от Съвета на Гаранционния фонд съгласно процедура, условията за която бяха обявени на страницата на Гаранционния фонд от януари 2019 г.  

Проектът за методика представлява отправна точка за конструктивна дискусия и публичен дебат, като е важно в него да участват всички заинтересовани страни. 

Проектът  на „Методика за определяне размера на обезщетенията за имуществени и неимуществени вреди вследствие на телесно увреждане на пострадало лице и за определяне размера на обезщетенията за имуществени и неимуществени вреди на увредено лице вследствие смъртта на пострадало лице“ можете да ги свалите от връзките по-долу и анализът на Европейската практика можете да свалите от тук.


Prilozhenie 1.1

Prilozhenie 1.2

Prilozhenie 1.3

Prilozhenie 2

Prilozhenie 3.1.1

Prilozhenie 3.1.2

Prilozhenie 3.2

Prilozhenie 3.3 Table 3A

Prilozhenie 3.3 Table 3B

Prilozhenie 3.4 Primer

Prilozhenie 4

Proekt na metodika

 

Информация за полици на „Застрахователна компания Олимпик - клон България“ КЧТ

Превозните средства, които са имали активна полица по задължителна застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите в ЗК „Олимпик-клон България“ КЧТ, изтичаща след 17 август 2018 г., и за които вече има сключена нова (към 14 часа днес, 27.08.2018г.) са 130 785 бр.

Прочети още...

Информация за полици на „Застрахователна компания Олимпик - клон България“ КЧТ

Превозните средства, които са имали активна полица по задължителна застраховка  „Гражданска отговорност“ на автомобилистите в ЗК „Олимпик-клон България“  КЧТ, изтичаща след 17 август 2018 г.,  и за които вече има сключена нова (към 14 часа днес, 24.08.2018г.) са 123 612 бр.

Прочети още...

Информация за полици на „Застрахователна компания Олимпик - клон България“ КЧТ

Броят на полиците по Задължителна застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите, сключени с клона на “Олимпик“, които са подадени за прекратяване във връзка с публикацията за назначаването на ликвидатор на застрахователя в официален вестник на Република Кипър са 197 694 бр.


Превозните средства, които са имали активна полица в „Олимпик“, изтичаща след 17 август 2018 г., и за които вече има сключена нова (към 13 часа днес, 23.08.2018г.) са 115 858 бр.

Прочети още...