Единната информационна система за оценка управление и контрол на риска няма да работи в събота (04.07.2015г.) от 10.00 до 15.00 часа.

Във връзка със стартиране на промени в Единната информационна система за оценка управление и контрол на риска (ЕИСОУКР), произтичащи от предвидени нови функционалности, изисквани от Наредба № 49, системата няма да работи в събота (04.07.2015г.) от 10.00 до 15.00 часа.

Прочети още...

Единната информационна система за оценка, управление и контрол на риска няма да работи в събота (02.05.2015г.) от 10.00 до 15.00 часа

Във връзка със стартиране на промени в Единната информационна система за оценка управление и контрол на риска (ЕИСОУКР), произтичащи от предвидени нови функционалности, изисквани от Наредба № 49, системата няма да работи в събота (02.05.2015г.) от 10.00 до 15.00 часа.

Това означава, че в този период няма да могат за бъдат издавани и прекратявани полици по Задължителна застраховка „Гражданска отговорност" на автомобилистите и „Злополука" на пътниците в средствата за обществен превоз.

Прочети още...

Стартирахме кампания за изпращане на уведомления във връзка с проверка на валидна задължителна застраховка „Гражданска отговорност" на автомобилистите към 02.06.2014.

    Съгласно чл.259, ал.1, т.1 от Кодекса за застраховане (обн. в ДВ, бр.103 от 23.12.2005 г., в сила от 01.01.2006 г. с последващи изменения и допълнения) всяко лице, което притежава моторно превозно средство, регистрирано в Република България и не е спряно от движение, е длъжно да сключи договор за задължителна застраховка „Гражданска отговорност" на автомобилистите.

 

Прочети още...

Стартираме кампания за изпращане на уведомления във връзка с проверка на валидна задължителна застраховка „Гражданска отговорност" на автомобилистите към 04.11.2012.

    Съгласно чл.259, ал.1, т.1 от Кодекса за застраховане (обн. в ДВ, бр.103 от 23.12.2005 г., в сила от 01.01.2006 г. с последващи изменения и допълнения) всяко лице, което притежава моторно превозно средство, регистрирано в Република България и не е спряно от движение, е длъжно да сключи договор за задължителна застраховка „Гражданска отговорност" на автомобилистите.

Прочети още...

ЕИСОУКР получи признание от IBM

Българската система за издаване на електронни полици на Гаранционен фонд беше един от водещите световни примери за "smarter commerce" ("по-интелигентен бизнес") в презентацията на Майк Родин, Старши вицепрезидент Софтуерни решения, IBM по време на годишната лидерска конференция на топ партньорите на компанията в Ню Орлиънс, съобщиха от компанията разработчик на системата Мусала Софт.

Прочети още...