Единната информационна система за оценка управление и контрол на риска няма да работи в петък (14.08.2015г.) от 20.00 до 23.59 часа.

Във връзка със стартиране на промени в Единната информационна система за оценка управление и контрол на риска (ЕИСОУКР), произтичащи от предвидени нови функционалности, изисквани от Наредба № 49, системата няма да работи в петък (14.08.2015г.) от 20.00 до 23.59 часа.

Прочети още...

Единната информационна система за оценка управление и контрол на риска няма да работи в събота (04.07.2015г.) от 10.00 до 15.00 часа.

Във връзка със стартиране на промени в Единната информационна система за оценка управление и контрол на риска (ЕИСОУКР), произтичащи от предвидени нови функционалности, изисквани от Наредба № 49, системата няма да работи в събота (04.07.2015г.) от 10.00 до 15.00 часа.

Прочети още...

Единната информационна система за оценка, управление и контрол на риска няма да работи в събота (02.05.2015г.) от 10.00 до 15.00 часа

Във връзка със стартиране на промени в Единната информационна система за оценка управление и контрол на риска (ЕИСОУКР), произтичащи от предвидени нови функционалности, изисквани от Наредба № 49, системата няма да работи в събота (02.05.2015г.) от 10.00 до 15.00 часа.

Това означава, че в този период няма да могат за бъдат издавани и прекратявани полици по Задължителна застраховка „Гражданска отговорност" на автомобилистите и „Злополука" на пътниците в средствата за обществен превоз.

Прочети още...

Стартирахме кампания за изпращане на уведомления във връзка с проверка на валидна задължителна застраховка „Гражданска отговорност" на автомобилистите към 02.06.2014.

    Съгласно чл.259, ал.1, т.1 от Кодекса за застраховане (обн. в ДВ, бр.103 от 23.12.2005 г., в сила от 01.01.2006 г. с последващи изменения и допълнения) всяко лице, което притежава моторно превозно средство, регистрирано в Република България и не е спряно от движение, е длъжно да сключи договор за задължителна застраховка „Гражданска отговорност" на автомобилистите.

 

Прочети още...

Стартираме кампания за изпращане на уведомления във връзка с проверка на валидна задължителна застраховка „Гражданска отговорност" на автомобилистите към 04.11.2012.

    Съгласно чл.259, ал.1, т.1 от Кодекса за застраховане (обн. в ДВ, бр.103 от 23.12.2005 г., в сила от 01.01.2006 г. с последващи изменения и допълнения) всяко лице, което притежава моторно превозно средство, регистрирано в Република България и не е спряно от движение, е длъжно да сключи договор за задължителна застраховка „Гражданска отговорност" на автомобилистите.

Прочети още...