ЕИСОУКР в „ИТ Проект 2011“ - част от икономиката на интелигентните градове

 Единната информационна система за оценка, управление и контрол на риска, в т.ч. за издаване на електронни полици (ЕИСОУКР), е в челната тройка в конкурса „ИТ Проект 2011", категория "ИТ проект в корпоративния сектор". Организатор на конкурса е вестник Computerworld България с подкрепата на Банка ДСК. Системата е реализирана от българска софтуерна компания Мусала Софт за нуждите на Гаранционния фонд, България.

Прочети още...

Семинар на тема „Претенции за неимуществени вреди” (презентации)

На 14.02.2012 г. в гр. София, хотел „Шератон” се проведе работeн семинар на тема „Претенции за неимуществени вреди”, организиран от Swiss Re, Асоциацията на българските застрахователи и Гаранционния фонд.

Прочети още...

Гаранционен фонд с награда от БАИТ за бизнес иновация

София, 27 януари 2012г. Награда в категория „Бизнес иновативност“ спечели системата за електронни полици на Гаранционен фонд - ЕИСОУКР. Наградата се връчва от Българска асоциация по информационни технологии (БАИТ) за продукт или услуга с доказан широк обществен принос и влияние върху българския пазар. Това е втората награда за шестмесечната история на системата. През декември ЕИСОУКР получи международно отличие “Diskobolos” за успешно технологично решение, което променя облика на бизнеса и има високо-стойностен икономически ефект.

 

Прочети още...

ЗК “Хилдън” АД - в несъстоятелност

Управителният съвет на Гаранционния фонд уведомява оправомощените потребители на застрахователни услуги на ЗК “Хилдън” АД - в несъстоятелност, включени в одобрения от съда допълнителен списък № 2 на приетите вземания, обявен в Търговския регистър на приетите безспорни вземания по чл. 690, ал.2  от Търговския закон, че считано от 03.09.2010 г. започва изплащане на определените им суми за застрахователни вземания от средствата на Обезпечителния фонд, администриран от Гаранционния фонд по реда и условията, предвидени в чл. 311в, ал. 1 и ал. 2 от Кодекса за застраховането чрез “Уни Кредит Булбанк” АД.

Прочети още...

МЗК "Европа" АД - в несъстоятелност

Управителният съвет на Гаранционния фонд уведомява оправомощените потребители на застрахователни услуги на МЗК “Европа” АД - в несъстоятелност, включени в одобрения от съда допълнителен списък № 1 на приетите вземания, обявен в Търговския регистър на приетите безспорни вземания по чл. 690, ал.2  от Търговския закон, че считано от 24.06.2011 г. започва изплащане на определените им суми за застрахователни вземания от средствата на Обезпечителния фонд, администриран от Гаранционния фонд по реда и условията, предвидени в чл. 311в, ал. 1 и ал. 2 от Кодекса за застраховането чрез “Уни Кредит Булбанк” АД.

 

Прочети още...