ПРАВИЛНИК за устройството и дейността на Гаранционния фонд

ПРАВИЛНИК за устройството и дейността на Гаранционния фонд. С Решение № 63-П от 16.08.2006 г. Комисията за финансов надзор прие промени в Правилника за устройството и дейността на Гаранционния фонд, които са публикувани в Държавен вестник, бр. 6 от 23.01.2009 г. Актуалният текст на правилника можете да намерите в раздел

Прочети още...

МЗК “ЕВРОПА” АД - в несъстоятелност

Съобщение до оправомощените потребители на застрахователни услуги на МЗК “ЕВРОПА” АД /в несъстоятелност/

Управителният съвет на Гаранционния фонд взе решение от 6 август 2008 г. да се оповести на 18.08.2008 г. в следните централни ежедневници: в. “24 часа”; в. “Труд”, в. “Стандарт” и в.”Монитор”, че от 01.10.2008 г., оправомощените потребители на застрахователни услуги могат да получават плащания от Обезпечителния фонд чрез “Уни Кредит Булбанк” АД.

Прочети още...