МЗК "Европа" АД - в несъстоятелност

Управителният съвет на Гаранционния фонд уведомява оправомощените потребители на застрахователни услуги на МЗК “Европа” АД - в несъстоятелност, включени в одобрения от съда допълнителен списък № 1 на приетите вземания, обявен в Търговския регистър на приетите безспорни вземания по чл. 690, ал.2  от Търговския закон, че считано от 24.06.2011 г. започва изплащане на определените им суми за застрахователни вземания от средствата на Обезпечителния фонд, администриран от Гаранционния фонд по реда и условията, предвидени в чл. 311в, ал. 1 и ал. 2 от Кодекса за застраховането чрез “Уни Кредит Булбанк” АД.

 

Прочети още...

Доклад за държавна помощ за 2010 г.

От тук можете да свалите доклада за държавна помощ за 2010г.

Прочети още...

ЗК “Хилдън” АД - в несъстоятелност

Управителният съвет на Гаранционния фонд уведомява оправомощените потребители на застрахователни услуги на ЗК “Хилдън” АД - в несъстоятелност, включени в одобрения от съда допълнителен списък № 1 на приетите вземания, обявен в Търговския регистър на приетите безспорни вземания по чл. 690, ал.2  от Търговския закон, че считано от 15.12.2009 г. започва изплащане на определените им суми за застрахователни вземания от средствата на Обезпечителния фонд, администриран от Гаранционния фонд по реда и условията, предвидени в чл. 311в, ал. 1 и ал. 2 от Кодекса за застраховането чрез “Уни Кредит Булбанк” АД.

Прочети още...

ПРАВИЛНИК за устройството и дейността на Гаранционния фонд

ПРАВИЛНИК за устройството и дейността на Гаранционния фонд. С Решение № 63-П от 16.08.2006 г. Комисията за финансов надзор прие промени в Правилника за устройството и дейността на Гаранционния фонд, които са публикувани в Държавен вестник, бр. 6 от 23.01.2009 г. Актуалният текст на правилника можете да намерите в раздел

Прочети още...

МЗК “ЕВРОПА” АД - в несъстоятелност

Съобщение до оправомощените потребители на застрахователни услуги на МЗК “ЕВРОПА” АД /в несъстоятелност/

Управителният съвет на Гаранционния фонд взе решение от 6 август 2008 г. да се оповести на 18.08.2008 г. в следните централни ежедневници: в. “24 часа”; в. “Труд”, в. “Стандарт” и в.”Монитор”, че от 01.10.2008 г., оправомощените потребители на застрахователни услуги могат да получават плащания от Обезпечителния фонд чрез “Уни Кредит Булбанк” АД.

Прочети още...