СЪОБЩЕНИЕ

Украинските граждани, които пристигат в България с автомобил като бежанци от ситуацията в Украйна могат да сключат за периода на своя престой в България гранична застраховка "Гражданска отговорност". Такива застраховки се предлагат от лицензираните български застрахователи. Могат да се използват услугите и на застрахователните брокери.

 

Повече информация за застрахователите можете да намерите на страницата на Асоциацията на българските застрахователи: https://www.abz.bg

 

Информация за застрахователни брокери можете да намерите на следните ел. адреси:

https://baib.bg/

http://www.azbb.bg/

 

Ukrainian citizens who arrive in Bulgaria by car as refugees from the situation in Ukraine can conclude border MTPL insurance policy for the period of their stay in Bulgaria. Such insurance policies are offered by licensed Bulgarian insurers. Insurance brokers’ services can also be used.

 

More information about insurance companies can be found on the website of the Association of Bulgarian Insurers: https://www.abz.bg

 

Information about insurance brokers can be found at the following e-mail addresses:

https://baib.bg/

http://www.azbb.bg/

Установена е връзка за обмен на информация за наличието на сключена задължителна застраховка „Гражданска отговорност“ между Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ и Гаранционен фонд

При извършване на годишен технически преглед на автомобила вече не е необходимо водачите да предоставят на хартия застраховка „Гражданска отговорност" на автомобилистите. В резултат на установената връзка за обмен на данни между системите на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация" и Гаранционен фонд, наличието и валидността на задължителната застраховка се проверява по електронен път в пунктовете за годишен технически преглед.

Прочети още...

Приключи арбитражното дело между българския и кипърския Гаранционен фонд по казуса „Олимпик“. Решението на арбитъра по делото е в полза на българския Гаранционен фонд

Приключи арбитражното дело, образувано по иск на българския Гаранционен фонд срещу Гаранционния фонд на Република Кипър пред Съвета на бюрата във връзка с несъстоятелността на застрахователна компания „Олимпик“. Основното заключение в арбитражното решение е, че Конвенцията от 1995 г. за правото на регрес между гаранционните фондове е приложима по случая, съответно кипърският Гаранционен фонд е отговорен по отношение на застрахователните договори, сключени чрез българския клон на "Олимпик“. Решението на арбитъра е първата важна стъпка в процеса по осигуряване на възможност лицата, които имат вземания по застрахователни договори, сключени чрез българския клон на застрахователна компания "Олимпик", да получат обезщетения.

Прочети още...

Максим Колев, Председател на ГФ, в дискусията “The Next Frontier for Insurance”: „Оптимизацията на процесите и връзките между институциите водят до по-добра синергия“

 

Представители на КФН, застрахователи и технологичния сектор дискутираха развитието на застрахователния сектор през призмата на дигитализацията на бизнес закуска “The Next Frontier for Insurance”, организирана от Софтуер Груп и подкрепена от Microsoft и PwC.

Прочети още...

ГФ се включи в европейската инициатива „Заедно за безопасността на децата на пътя: Централна и Източна Европа“

В някои държави на 20 септември се отбелязва Денят на детето, в други – Денят на осведомеността за застраховането. Осем държави от Централна и Източна Европа избраха тази дата, за да стартират обща инициатива, насочена към безопасността на децата на пътя.

Поведението на децата на пътя не може да се сравнява с това на възрастните: те възприемат заобикалящата ги среда по различен начин, по-бързо и по-често се разсейват. Това ги прави особено уязвими. Децата се нуждаят от възможно най-голяма защита и подкрепа, за да живеят спокойно и в безопасност. Но въпреки всички усилия, всеки ден се случват сериозни инциденти с деца. В резултат на усилията на полиция, организации за безопасност на движението по пътищата, гражданското общество, както и благодарение на развитието на технологиите и подобряване на инфраструктурата, честотата и тежестта на пътни произшествията с деца в Европа намалява. Но броят на пострадалите все още е висок, така че е необходимо всестранно сътрудничество за постигане целите на инициативата „Визия Нула“ на Европейската комисия.

Прочети още...