Максим Колев, Председател на ГФ, в дискусията “The Next Frontier for Insurance”: „Оптимизацията на процесите и връзките между институциите водят до по-добра синергия“

 

Представители на КФН, застрахователи и технологичния сектор дискутираха развитието на застрахователния сектор през призмата на дигитализацията на бизнес закуска “The Next Frontier for Insurance”, организирана от Софтуер Груп и подкрепена от Microsoft и PwC.

Прочети още...

ГФ се включи в европейската инициатива „Заедно за безопасността на децата на пътя: Централна и Източна Европа“

В някои държави на 20 септември се отбелязва Денят на детето, в други – Денят на осведомеността за застраховането. Осем държави от Централна и Източна Европа избраха тази дата, за да стартират обща инициатива, насочена към безопасността на децата на пътя.

Поведението на децата на пътя не може да се сравнява с това на възрастните: те възприемат заобикалящата ги среда по различен начин, по-бързо и по-често се разсейват. Това ги прави особено уязвими. Децата се нуждаят от възможно най-голяма защита и подкрепа, за да живеят спокойно и в безопасност. Но въпреки всички усилия, всеки ден се случват сериозни инциденти с деца. В резултат на усилията на полиция, организации за безопасност на движението по пътищата, гражданското общество, както и благодарение на развитието на технологиите и подобряване на инфраструктурата, честотата и тежестта на пътни произшествията с деца в Европа намалява. Но броят на пострадалите все още е висок, така че е необходимо всестранно сътрудничество за постигане целите на инициативата „Визия Нула“ на Европейската комисия.

Прочети още...

Профилактика на ЕИСОУКР на 18.09.2021 г.

Уважаеми потребители,

Информираме Ви, че ще се извърши профилактика на ЕИСОУКР и в тази връзка на 18.09.2021 г. (събота) от 19:00 часа, може да има смущения от предоставените услуги от Гаранционен фонд.

Открива се процедура за закупуване на технически, информационни и комуникационни средства по чл. 560 от Кодекса за застраховането 2021.

Срокът по процедурата започва да тече, считано от 11.06.2021 г.

Обособените позиции включват предоставянето на технически и програмни средства. Всички активи следва да са нови, неупотребявани и да не са спрени от производство.

Прочети още...

ПОКАНА ДО КРЕДИТОРИТЕ НА „ЗАСТРАХОВАТЕЛНА КОМПАНИЯ ЮРОАМЕРИКАН“ АД – В ЛИКВИДАЦИЯ

регистрирано в Търговския регистър при Агенцията по вписванията с ЕИК: 124634117

 

Прочети още...