Проверка на застраховка "Гражданска отговорност"

Проверка на застраховка "Гражданска отговорност"

На страницата на "Гаранционен фонд" можете да проверите за наличие на застраховка "Гражданска отговорност" на дадено МПС. Проверката се извършва в реално време в регистъра на ЕИСОУКР.

Проверка за Гражданска отговорност

Представители за уреждане на претенции

Представители за уреждане на претенции

На страницата на Гаранционен фонд можете да намерите представителите за уреждане на претенции на застрахователите, предлагащи задължителна застраховка “Гражданска отговорност” на автомобилистите, назначени за Република България от застрахователи със седалище в...

Проверете представителите

  • 1
  • 2

ПРАВИЛНИК за устройството и дейността на Гаранционния фонд

ПРАВИЛНИК за устройството и дейността на Гаранционния фонд. С Решение № 63-П от 16.08.2006 г. Комисията за финансов надзор прие промени в Правилника за устройството и дейността на Гаранционния фонд, които са публикувани в Държавен вестник, бр. 6 от 23.01.2009 г. Актуалният текст на правилника можете да намерите в раздел

Нормативна уредба.