Проверка на застраховка "Гражданска отговорност"

Проверка на застраховка "Гражданска отговорност"

На страницата на "Гаранционен фонд" можете да проверите за наличие на застраховка "Гражданска отговорност" на дадено МПС. Проверката се извършва в реално време в регистъра на ЕИСОУКР.

Проверка за Гражданска отговорност

Представители за уреждане на претенции

Представители за уреждане на претенции

На страницата на Гаранционен фонд можете да намерите представителите за уреждане на претенции на застрахователите, предлагащи задължителна застраховка “Гражданска отговорност” на автомобилистите, назначени за Република България от застрахователи със седалище в...

Проверете представителите

  • 1
  • 2

За срока на извънредната епидемична обстановка в България по повод ситуацията с коронавирус Гаранционният фонд препоръчва на гражданите да ограничат посещенията в офиса на Гаранционния фонд и да се възползват от възможностите за дистанционна комуникация.

За целта:
 ∙ Подаването на документи, включително завеждането на щети към Гаранционния фонд, искания за справки и друг вид информация може да се извършва по електронна поща на адрес:  GF@gfund.bg. Електронните съобщения своевременно и в предвидените срокове се разглеждат и обработват, като на подателите се изпраща обратно входящ номер.
∙ При невъзможност да се използва онлайн комуникация гражданите могат да използват куриерски услуги. Създадена е организация за приемането на куриерски пратки.
∙ За извършване на огледи на увредени МПС и на друго имущество е необходимо предварително уговаряне на ден и час за огледа. Това може да бъде направено на електронна поща:  s.chalakov@gfund.bg и на моб. тел.: +359 888 047 111
Гаранционният фонд е създал необходимата организация, така че гражданите да могат да се възползват от услугите му без никакви затруднения, както в офиса, така и дистанционно, като се отчита необходимостта от разумно и отговорно поведение в периода на извънредната епидемична обстановка в страната.