Проверка на застраховка "Гражданска отговорност"

Проверка на застраховка "Гражданска отговорност"

На страницата на "Гаранционен фонд" можете да проверите за наличие на застраховка "Гражданска отговорност" на дадено МПС. Проверката се извършва в реално време в регистъра на ЕИСОУКР.

Проверка за Гражданска отговорност

Представители за уреждане на претенции

Представители за уреждане на претенции

На страницата на Гаранционен фонд можете да намерите представителите за уреждане на претенции на застрахователите, предлагащи задължителна застраховка “Гражданска отговорност” на автомобилистите, назначени за Република България от застрахователи със седалище в...

Проверете представителите

  • 1
  • 2

Открива се процедура за закупуване на технически, информационни и комуникационни средства по чл. 560 от Кодекса за застраховането 2021.

Срокът по процедурата започва да тече, считано от 11.06.2021 г.

Обособените позиции включват предоставянето на технически и програмни средства. Всички активи следва да са нови, неупотребявани и да не са спрени от производство.

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ:

Описание

Брой

Закупуване и доставка на мобилни принтери с двугодишна гаранция за монтиране в служебни МПС на МВР, необходими за отпечатването на административни документи. Комплекта следва ла включва принтер, адаптор за захранване, чанта за пренос и обезопасяване и 7 броя ролки термо хартия.

100

Спецификацията може да бъде изтеглена ТУК.

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ:

Описание

Брой

Развитие на АИС „Пътна полиция", чрез закупуване и доставка на РСОД - таблетни устройства с двугодишна гаранция. Комплекта следва да включва, адаптор за захранване 12.5 V и калъф за обезопасяване.

110

Спецификацията може да бъде изтеглена ТУК.

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ:

Описание

Брой

Закупуване и доставка на Анализатор ..Dreger Alcotest 7510" с двугодишна гаранция за проверка употребата на алкохол от водачите на МПС.

33

Спецификацията може да бъде изтеглена ТУК.

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ:

Описание

Брой

Закупуване и доставка на Анализатори Draeger Drug Test 5000 с по 100 бр. тесткасети за всеки уред. с двугодишна гаранция за проверка употребата на наркотични вещества от водачите на МПС.

35

Спецификацията може да бъде изтеглена ТУК.

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ:

Описание

Брой

Закупуване и доставка на 100 броя камера за носене върху тялото (Body camera), комплекта следва да включва докинг станция за 1 бр. камера (USB зарядна стойка) и канален лиценз за софтуер за Body camera.

100

Спецификацията може да бъде изтеглена ТУК.

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ:

Описание

Брой

Закупуване и доставка на докинг 40 броя станции с 8 гнезда.

40

Спецификацията може да бъде изтеглена ТУК.

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ:

Описание

Брой

Закупуване и доставка на 30 броя работни станции (компютърни конфигурации).

30

Спецификацията може да бъде изтеглена ТУК.

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ:

Описание

Брой

Закупуване и доставка на стационарно-преносими технически средства за контрол на скоростта.

11

Спецификацията може да бъде изтеглена ТУК.

Общи изисквания за участие, изпълнението на които се удостоверява чрез представянето на съответните документи:

1. Данни за лицето, което прави предложението и кратко изложение за дейността му;

2. Списък на изпълнените аналогични доставки или услуги за последните три години, придружен с удостоверения за добро изпълнение. Списъкът може да съдържа предмет на доставката/услугата, дата или период на извършване, получател;

3. Техническо предложение за изпълнение на изискванията към предмета;

4. Сертификати за качество на предлаганите активи (ако е приложимо);

5. Ценово предложение(представя се в отделно в запечатан плик);

6. Проект на договор за доставка на активите или изпълнение на услугите;

7. Документи изискуеми в техническите спецификации;

8. Участието следва да е обособено по отделни позиции, като може да се участва в повече от една позиция.

Срок за изпълнение на поръчката:

Един месец от сключването на договора или при конкретни случаи съгласно условията, уговорени в договора.

Срок за подаване на оферти:

Офертите се подават в деловодството на Гаранционен фонд до 17:00 ч. на 25.06.2021 г. Ценовото предложение се представя отделно в запечатан плик.

Място за подаване на оферти:

Деловодството на Гаранционен фонд, находящо се на ул. „Граф Игнатиев“ № 2, ет. 1.

Критерии за оценка на офертите

Изборът на доставчици е на база съответствие на оферираното с техническата спецификация и оптимална цена.

Лице за контакт:

Делян Делчев, тел. 02 980 30 49, е-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.