Проверка на застраховка "Гражданска отговорност"

Проверка на застраховка "Гражданска отговорност"

На страницата на "Гаранционен фонд" можете да проверите за наличие на застраховка "Гражданска отговорност" на дадено МПС. Проверката се извършва в реално време в регистъра на ЕИСОУКР.

Проверка за Гражданска отговорност

Представители за уреждане на претенции

Представители за уреждане на претенции

На страницата на Гаранционен фонд можете да намерите представителите за уреждане на претенции на застрахователите, предлагащи задължителна застраховка “Гражданска отговорност” на автомобилистите, назначени за Република България от застрахователи със седалище в...

Проверете представителите

  • 1
  • 2

СЪОБЩЕНИЕ

Украинските граждани, които пристигат в България с автомобил като бежанци от ситуацията в Украйна могат да сключат за периода на своя престой в България гранична застраховка "Гражданска отговорност". Такива застраховки се предлагат от лицензираните български застрахователи. Могат да се използват услугите и на застрахователните брокери.

 

Повече информация за застрахователите можете да намерите на страницата на Асоциацията на българските застрахователи: https://www.abz.bg

 

Информация за застрахователни брокери можете да намерите на следните ел. адреси:

https://baib.bg/

http://www.azbb.bg/

 

Ukrainian citizens who arrive in Bulgaria by car as refugees from the situation in Ukraine can conclude border MTPL insurance policy for the period of their stay in Bulgaria. Such insurance policies are offered by licensed Bulgarian insurers. Insurance brokers’ services can also be used.

 

More information about insurance companies can be found on the website of the Association of Bulgarian Insurers: https://www.abz.bg

 

Information about insurance brokers can be found at the following e-mail addresses:

https://baib.bg/

http://www.azbb.bg/

Украинските граждани, които пристигат в България с автомобил като бежанци от ситуацията в Украйна могат да сключат за периода на своя престой в България гранична застраховка "Гражданска отговорност". Такива застраховки се предлагат от лицензираните български застрахователи. Могат да се използват услугите и на застрахователните брокери.

 

Повече информация за застрахователите можете да намерите на страницата на Асоциацията на българските застрахователи: https://www.abz.bg

 

Информация за застрахователни брокери можете да намерите на следните ел. адреси:

https://baib.bg/

http://www.azbb.bg/

 

Ukrainian citizens who arrive in Bulgaria by car as refugees from the situation in Ukraine can conclude border MTPL insurance policy for the period of their stay in Bulgaria. Such insurance policies are offered by licensed Bulgarian insurers. Insurance brokers’ services can also be used.

 

More information about insurance companies can be found on the website of the Association of Bulgarian Insurers: https://www.abz.bg

 

Information about insurance brokers can be found at the following e-mail addresses:

https://baib.bg/

http://www.azbb.bg/