Проверка на застраховка "Гражданска отговорност"

Проверка на застраховка "Гражданска отговорност"

На страницата на "Гаранционен фонд" можете да проверите за наличие на застраховка "Гражданска отговорност" на дадено МПС. Проверката се извършва в реално време в регистъра на ЕИСОУКР.

Проверка за Гражданска отговорност

Представители за уреждане на претенции

Представители за уреждане на претенции

На страницата на Гаранционен фонд можете да намерите представителите за уреждане на претенции на застрахователите, предлагащи задължителна застраховка “Гражданска отговорност” на автомобилистите, назначени за Република България от застрахователи със седалище в...

Проверете представителите

  • 1
  • 2

Information for Ukrainian citizens who drive motor vehicles in Bulgaria

Issuing and prolongation Green Card Certificates.

For Ukrainian drivers using motor vehicles abroad a possibility, on exceptional and provisional basis, was developed by the Ukrainian Green Card Bureau and the Ukrainian insurers to issue Green Card Certificates by means of distance communications.

For this purpose links to web-sites are available which can be used by the Ukrainian motorized refugees abroad who may need to prolong their existing insurance cover or get a new one, but who cannot physically approach the sales points of the insurers in Ukraine.

The links to the websites of Ukrainian insurers are:

Insurers

Sites

ОРАНТА

https://oranta.ua

АСКА

https://aska.ua

ІНГО

https://ingo.ua

КНЯЖА ВІЄННА ІНШУРАНС ГРУП

https://kniazha.ua

УТСК

https://utico.ua

ПЗУ Україна

https://pzu.com.ua

ТАС

https://sgtas.ua

УСГ

https://ukringroup.ua

ПЕРША

https://persha.ua

ГАРДІАН

https://grdn.com.ua