Проверка на застраховка "Гражданска отговорност"

Проверка на застраховка "Гражданска отговорност"

На страницата на "Гаранционен фонд" можете да проверите за наличие на застраховка "Гражданска отговорност" на дадено МПС. Проверката се извършва в реално време в регистъра на ЕИСОУКР.

Проверка за Гражданска отговорност

Представители за уреждане на претенции

Представители за уреждане на претенции

На страницата на Гаранционен фонд можете да намерите представителите за уреждане на претенции на застрахователите, предлагащи задължителна застраховка “Гражданска отговорност” на автомобилистите, назначени за Република България от застрахователи със седалище в...

Проверете представителите

 • 1
 • 2

Максим Колев е преизбран за председател на УС и изпълнителен директор на Гаранционния фонд


 

На 16 юни 2022 г. се проведе заседание Съвета на Гаранционния фонд, в чийто състав влизат всички застрахователи, задължени да правят вноски към него. Съветът преизбра Максим Колев  като председател на УС и изпълнителен директор на Гаранционния фонд с мандат от 4 години.

 

Съветът на ГФ избра нов член на Управителния съвет - Пламен Ялъмов,  „Групама застраховане“ ЕАД – който влиза на мястото на Орлин Пенев.

 

Така, съгласно решението на Съвета на ГФ  Управителният съвет е в състав:

 

  • г-н Максим Колев, председател  и изпълнителен директор

 

  • г-н Стефан Стоилков, изпълнителен директор

 

  • г-н Пламен Ялъмов

 

  • г-н Пламен Шинов

 

  • г-н Юри Копач

 

  • г-н Петър Аврамов

 

  • г-н Милен Марков