Състояние на ЕИСОУКР

Тук можете да намерите актуална информация за състоянието на Единната информационна система за оценка, управление и контрол на риска в това число издаване на полици (ЕИСОУКР)

Статус на ЕИСОУКР

Нормален

Режим на работа на ЕИСОУКР

Ползва се електронна административна услуга на МВР по чл. 9. ал. 1 по Наредба 54

Профилактика

Съобщения:
1. Регулярното спиране на ЕИСОУКР за седмична профилактика се извършва всяка Събота между 19:00 и 24:00 часа.

2. Достъпът до FTP за качване на файлове с щети е ограничен по време на дневната обработка - начален час 01:00.
Достъпът се възобновява, след приключване на дневната обработка.

Статистики

Изображението не може да бъде заредено
Брой заявки за последния 1 час.

Изображението не може да бъде заредено
Време за обработка на операциите от ЕИСОУКР и цялостно време за изпълнение (в секунди) за последния 1 час.

Изображението не може да бъде заредено
Брой заявки за последните 24 часа.

Изображението не може да бъде заредено
Време за обработка на операциите от ЕИСОУКР и цялостно време за изпълнение (в секунди) за последните 24 часа.

Период Цялостно време за изпълнение на транзакцията в секунди Време за обработка на операцията от ЕИСОУКР в секунди
Последният 1 час 0.0000 0.0000
Последните 24 часа 0.0000 0.0000